Woman and child on beach

Kontakta oss, vi hjälper dig.

 

Kundservice öppettider

Måndag - fredag 08:00-16:30
Dag före helgdag 08:00-13.00

TELEFON

Kundservice sparkonto:
033-722 35 20

Växel: 033-722 35 00

POSTADRESS

TF Bank AB
Box 947
501 10 Borås

Om du inte är nöjd med våra tjänster bör du i första hand kontakta vår kundservice så att vi kan rätta till eventuella missförstånd och om möjligt klara upp orsaken till ditt missnöje.

Har du varit i kontakt med kundservice men ändå vill framställa klagomål skall detta ske skriftligen till vår Klagomålsansvarig via brev, epost eller fax. Om svar inte kan lämnas från vår sida inom 14 dagar informeras du inom denna tid om handläggningen av klagomålet.

Om du efter kontakt med vår Klagomålsansvarig fortfarande inte anser dig kunna acceptera vårt beslut kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare eller låta allmän domstol pröva ditt ärende.

 

Vägledning kan även erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller din kommunala konsumentvägledare.

Om du vill göra ett uttag från ditt sparkonto laddar du ner och fyller i nedanstående blankett och skickar i original portofritt till:

Frisvar
TF Bank AB
20461655
508 20 BORÅS