Aeroplane in the sky, sunset

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin 

 

Våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta innebär att om TF Bank skulle försättas i konkurs garanteras du som kund ersättning upp till 1 050 000 kronor för din sammanlagda behållning på konton hos TF Bank. Riksgälden betalar ut ersättning till kunderna inom 7 dagar från den dag garantin trätt i kraft.

 

Mer om insättningsgarantin finns att läsa på Riksgäldens hemsida.

 

Insättningsgarantin (pdf)