Aeroplane in the sky, sunset

Information om distans- och hemförsälj­ningslagen

Om TF Bank

 

TF Bank AB (publ), organisationsnummer 556158-1041, Box 947, 501 10 Borås. Telefonnummer kundtjänst 033-722 35 20. TF Bank är en bank som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm, 08-408 980 00. TF Bank är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Enligt distansavtalslagen gäller ångerrätt för kontoavtal som ingåtts på distans.

 

Ångerfristen är fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingåtts. Banken ska meddelas antingen muntligen per telefon 033-722 35 20 eller skriftligen till TF Bank, Box 947, 501 10 Borås, info@tfbank.se för det fall att Kontohavaren vill utnyttja sin ångerrätt.