OM TF BANK

Kloka beslut sedan 1987

Verksamheten delas in i tre segment:

  • Consumer Lending med fokus på konsumentkrediter utan säkerhet
  • Credit Cards med fokus på kreditkort
  • Ecommerce Solutions med digitala betalningslösningar inom framför allt e-handel

I dagsläget bedrivs verksamheten i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland och Nederländerna via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet.

TF Bank erbjuder också inlåningsprodukter på flera marknader.

Woman with shopping bags by her car
Läs mer om TF Bank AB (publ) på TF Bankgroups hemsida
KUND­KÄNNEDOM

 
Den nya penningtvättslagen kräver att vi som bank hjälper till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför behöver vi ställa frågor till alla våra kunder om deras ekonomiska situation och hur de avser att använda våra tjänster. Det kallas för kundkännedom.

 

Läs mer

FINANSIELL INFORMATION

 
TF Bank har levererat ett mycket positivt resultat och stabil tillväxt sedan starten 1987. Sedan 2016 är bolaget noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och all finansiell information finns samlad på www.tfbankgroup.com.

 

 

Läs mer på TF Bank Groups hemsida

TRYGGA SPARPENGAR

 

Våra sparkonton är skyddade av den statliga insättningsgarantin. Lagen om insättningsgarantin är ett konsumentskydd som ersätter de pengar du som kund har satt in på konton hos anslutna institut. Det maximala ersättningsbeloppet är motsvarande 1 050 000 kronor per person och institut.

 

Läs mer

Gör ett klokt val 
Börja spara hos TF Bank