Vacation photo by the beach, sunglasses and books

Frågor och svar

Börja med att fylla i kontoanmälan här online. Efter vi har mottagit din anmälan skickar vi ut ett kontoavtal per brev för underskrift och retur till oss. Tänk på att skicka med en kopia på giltig ID-handling. När vi fått ditt undertecknade kontoavtal i retur öppnar vi ditt konto hos oss, och skickar instruktion per brev till dig om hur insättning görs till ditt TF Sparkonto Plus, TF Fasträntekonto eller TF Sparkonto Extra.

TF Bank är anslutet till den svenska statliga insättningsgarantin. Det innebär att ditt sparande, upp till 1 050 000 kronor, omfattas av garantin.

Du gör insättningar till ditt TF Bank sparkonto via plus- eller bankgiro. Ange ditt sparkontonummer hos TF Bank som OCR-nummer på betalningen.

 

Plusgiro - 413 52 01-4
Bankgiro - 5101-5824

För TF Fasträntekonto beror det på vilket datum du öppnade ditt konto hos oss; den räntesats du har står skrivet i det bekräftelsebrev du fått av oss när ditt konto öppnades.

Du kan sätta in maximalt 1 000 000 kr på ditt sparkonto.

Du kan kontrollera ditt saldo genom att logga in på Mina Sidor med ditt BankID.

Du får även ett kontoutdrag hemskickat de månader du gjort en insättning eller ett uttag. Kontoutdrag skickas i mitten av månaden. Observera att transaktioner du gjort efter den 7:e varje månad redovisas på kontoutdraget månaden efter. Detta innebär att det kan ta upp till 30 dagar innan du får kontoutdrag.  

Du kan göra två kostnadsfria uttag per kalenderår på TF Sparkonto Plus och TF Sparkonto Extra, vid ytterligare uttag betalar du en kostnad om en procent (1%) av uttagsbeloppet. TF Fasträntekonto medger inga fria uttag under bindningstiden, vid ev uttag under bindningstiden dras två procent (2%) av uttagsbeloppet, dock minst 300 kr.

Du kan se följande på Mina sidor:

  • Aktuellt saldo
  • Aktuell ränta
  • Transaktioner
  • Insättningsuppgifter, det vill säga OCR samt plus-/bankgiro
  • Föranmält konto för uttag
  • Kontaktuppgifter

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)

Fyll i en uttagsblankett och skicka in till oss så får du pengarna utbetalda till ditt bankkonto inom max fem bankdagar.

Ditt årsbesked är dig tillhanda senast den 31 januari. Om du är ansluten till den digitala brevlådan Kivra kommer ditt årsbesked att skickas dit, om inte kommer årsbeskedet med posten.