Aeroplane in the sky, sunset

Penningtvätt

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)

 

Penningtvättslagen syftar till att motverka att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya penningtvättslagen (2017:630) gäller från den 1 augusti 2017 i Sverige och innebär att alla banker ska bedöma risken för att utnyttjas för penningtvätt. Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet omvandlas till tillgångar som framstår som legala. Det rör sig ofta om pengar från stöld, skatte- och narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, rån, bedrägerier, m.m. Genom att utnyttja det finansiella systemet med olika transaktioner kan pengars brottsliga ursprung döljas.

 

Alla finansiella företag och banker inom EU är skyldiga att hjälpa till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken måste därför ha goda kunskaper om dig som kund både när du ansöker om ett lån eller sparkonto hos oss samt uppdaterade uppgifter under tiden du är kund hos banken. Vi behöver ställa frågor som handlar om din ekonomiska situation och hur du tänker använda bankens tjänster. Det kallas för kundkännedom. Att vi ställer dessa frågor är alltså ett lagstadgat krav och en del av bankernas samhällsansvar. Vi arbetar förebyggande för att förhindra att TF Bank ska användas för penningtvätt både för att motverka detta samhällsproblem och för att skydda dig som kund och oss som företag.

 

Alla frågorna som ställs utgår från de nya lagkraven och all information om våra kunder hanteras konfidentiellt och omfattas såsom tidigare av banksekretessen och personuppgiftslagen.

 

 

Till Finansinspektionens sida om penningtvätt

 

Till Svenska Bankföreningens sida om penningtvätt