Road trip in summer, woman hanging outside car window

Spara tryggt med

TF Fastränte­konto som omfattas av insättningsgarantin

 

ÖPPNA FASTRÄNTEKONTO

Hur ser processen ut? 

1. Fyll i och skicka in kontoanmälan

2. Ett kontoavtal skickas till dig per post för underskrift

3. Sparkontot öppnas så snart vi fått kontoavtalet och id-handling i retur

4. En bekräftelse på att sparkonto är öppnat skickas till dig per post

TF Bank - kloka val sedan 1987

 

ÖPPNA FASTRÄNTEKONTO

Woman with puppy
 • Årsränta under bindningstiden: 0,50 %
 • Årsavgift sparkonto: 0 kr
 • Kontoutdrag: 0 kr
 • Max insättning: 1 000 000 kr
 • Antal fria uttag: 0
  • Förtida uttag eller avslut under bindningstiden medför att uttagsavgift debiteras, för närvarande 2 % av uttaget belopp, dock minst 300 kr.
  • Uttag får dock göras upp till summan av kapitaliserad ränta minus avdragen preliminärskatt utan att uttagsavgift debiteras. Räntan gottskrivs kontot vid utgången av varje år per den 31/12 eller då kontot avslutas.
 • Årsränta efter bindningstidens utgång: 0 %
 • Antal fria uttag efter bindningstiden: Obegränsat

Allmänna villkor för TF Fasträntekonto.

TF Fasträntekonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta innebär att om TF Bank skulle försättas i konkurs garanteras du som kund ersättning upp till 1 050 000 kronor för din sammanlagda behållning på konton hos TF Bank. Riksgälden betalar ut ersättning till kunderna inom 7 dagar från den dag garantin trätt i kraft.

 

Information om ränteförändringar.

 • Ränteändring 2021-08-25 / 0,50%
 • Ränteändring 2017-09-12 / 1,00%
 • Ränteändring 2017-03-02 / 1,20%
 • Ränteändring 2016-12-22 / 1,45%
Gör ett klokt val
Börja spara hos TF Bank